اخبار

نگاهی به جنبه‌های روش الگویی در تربیت با تأکید بر آیات و روایات مهدی شفیق چکیده یکی از مهمترین روش‌ها و نوع یادگیری انسان، یادگیری مشاهده‌ای است که می¬توان آن را روش الگو
بیشتر بخوانید

زمينه هاي بي عدالتي
               زمينه هاي بي عدالتي            محمد امين احساني    چكيده: تحقق عدالت و اينكه بشر از نظر فكري به جايي برسد كه قيام به قسط و عدل نمايد، در قرآن كريم يكي از ا
بیشتر بخوانید

ارتباطات انسان در فلسفه ي تعليم و تربيت اسلامي
ارتباطات انسان در فلسفه ي تعليم و تربيت اسلامي محمد حسن فياض چكيده زندگي انسانها براساس ارتباطات استوار است كه در فلسفه ي تعليم و تربيت اسلامي از روابط چهارگانه اي برخورد
بیشتر بخوانید

مقالات اعضا