اخبار

زمينه هاي بي عدالتي
               زمينه هاي بي عدالتي            محمد امين احساني    چكيده: تحقق عدالت و اينكه بشر از نظر فكري به جايي برسد كه قيام به قسط و عدل نمايد، در قرآن كريم يكي از ا
بیشتر بخوانید

ارتباطات انسان در فلسفه ي تعليم و تربيت اسلامي
ارتباطات انسان در فلسفه ي تعليم و تربيت اسلامي محمد حسن فياض چكيده زندگي انسانها براساس ارتباطات استوار است كه در فلسفه ي تعليم و تربيت اسلامي از روابط چهارگانه اي برخورد
بیشتر بخوانید

ناکارآمدی دولت و حدت ملی
بحرانها و مشکلات اجتماعی افغانستان در دولت و حدت ملی به مراتب از دولت قبلی بیشتر شده و تشدید گردیده است. به نظر می‌رسد دولتی و جود دارد که یا هدفمند و نظام‌دار به سمت و س
بیشتر بخوانید